.
سه شنبه 6 آبان 1399.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

کتابخانه (مرکزی و الکترونیکی)