.
سه شنبه 30 دي 1399.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

برای دریافت فرم های پژوهشی به مدیر پژوهشی موسسه جناب آقای دماوندی مراجعه نمایید.