.
جمعه 26 دي 1399.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

کارشناس آزمایشگاه سرکارخانم روخ فروز، شماره تماس : 01134742444 داخلی 111