.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

دانشجویان عزیز در ترم اول می بایست معرفی نامه ی نظام وظیفه را باید از واحد دانشگاهی دریافت و به یکی از دفاتر پلیس +10 مراجعه نمایند. 

پس از دریافت موافقت نامه، سپس در شروع ترم دوم، با مراجعه به اداره وظیفه عمومی، با ارائه کد ملی می بایست موافقت نامه قطعی معافیت تحصیلی را به واحد دانشگاهی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه موافقت نامه قطعی در شروع ترم دوم ، برطبق مقررات آموزشی از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری به عمل میاید.