.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

مسئول بسیج دانشجویی موسسه: آقای احمد حسن پور تروجنی

شماره های تماس:09360538249-09924733851