.
دوشنبه 26 مهر 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

برگزاری اردوی راهیان نور ( بازدید از منطقه جنگی و شلمچه ) ویژه خواهران دانشجو 

 

( توسط بسیج دانشجویی شهرستان نکا)

زمان ثبت نام : تا تاریخ سه شنبه مورخه 94/12/11

زمان حرکت : جمعه مورخه  94/12/14

مکان ثبت نام : دفتر پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه اندیشه سازان

 

 

 

مراسم افتتاحیه اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا  سال 94

 

                          

اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا  سال 94 

         

           

اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا سال 93