.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 مراسم افتتاحیه اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا  سال 94

 

                          

اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا  سال 94 

         

           

اردوی جهادی دانشجویان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان نکا سال 93