برای مشاهده تصاویر خوابگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تصویر 1

تصویر 2

 

مسئول محترم امور خوابگاه ها جناب آقای امینی

شماره تماس : 34742444 داخلی 105