.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

کارکنان موسسه آموزش عالی اندیشه سازان علوم پایه مازندران

نام و نام خانوادگی

سمت

تماس

دکتر تورج مجیبی

سرپرست

داخلی ( 101)

آقای علی اکبر زلیکانی

معاونت

داخلی ( 101)

آقای سیاوش شیرزاد

حراست/کارشناس فرهنگی

داخلی ( 103)

سرکارخانم هاشمی رکاوندی

مدیرآموزش

داخلی ( 104)

آقای امینی

امور اداری مالی و رفاهی

داخلی ( 105)

آقای میرزاپور

حسابداری

داخلی ( 107)

آقای احمد صالحی

خدمات

داخلی ( 109)

آقای قربان عبدی

انتظامات

داخلی ( 102)