.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

نام و نام خانوادگی: علی اکبر زلیکانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

فعالیت دانشگاهی: بازنشسته آموزش و پرورش استان و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان ساری