.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

شماره حساب

نوع پرداختی

نام بانک

5601890486

 جهت واریز شهریه تحصیلی

ملت شعبه مرکزی نکا

5603051879

جهت واریز شهریه خوابگاه

ملت شعبه مرکزی نکا