.
دوشنبه 30 فروردين 1400.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

جناب آقای مهندس یاسین اسپهبدی نیا (گروه کامپیوتر)

روزهای زوج هفته 13 الی 19