سرکارخانم زهرا صادقی ( گروه شیمی ) 

یکشنبه ها الی سه شنبه ها  14-8

شماره تماس : 09034784772