.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

مشخصات کلی کارشناسی پیوسته زیست شناسی(میکروبیولوژی)

 

 

ميكروبيولوژي علمي است كه در باره ميكرواورگانيسم ها يا جانداران ذره بيني ( ميكرواورگانيسم ها) بحث و گفتگو مي كند.

 

شاخه هاي عمده ميكروبيولوژي رامي توان به:  ويروس شناسي، پريونها، باكتريها، پروتوزئرها، ميكروبيولوژي خاك، ميكروبيولوژي آب، ميكروبيولوژي مواد غذائي عوامل ضد ميكروبي اشاره كرد.

 

كاربرد و استفاده از دانش آموختگان و فارغ التحصيلان اين رشته: 

 

 با توجه به اهميت و گستردگي اين رشته مي توان از دانش آموختگان اين رشته در تمامي مراكز آموزشي تحقيقاتي، داروسازي، پزشكي، بيوتكنولوژي، صنايع غذائي كشاورزي، سازمان آب شركتهاي آب و فاضلاب، مراكز و مؤسسات بهداشتي و ساير مراكز علمي مي توانند استفاده کرد.