.
جمعه 26 دي 1399.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

تعریف

علم آمار کاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي مي باشد.

هدف


هدف تربیت افرادی است كه بتوانند:


الف ) به عنوان كارشناس آمار در سازمانها و ادارات به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری بپردازند.


ب ) تمام درسهای آمار و احتمال را در مدارس تدریس نمایند.


ج ) تحصیلات خود را در سطح كارشناسی ارشد و دكترا ادامه بدهند. فارغ‌التحصیلان می‌توانند


الف ) در مسایل ساده آماری به منظور رفع نیاز موسسات صنعتی، اقتصادی، اجتماعی ، كشاورزی، مراكز درمانی و غیره به مدلسازی بپردازند.


ب ) مفاهیم آماری را درك نموده و به تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازند.


ج ) با تحلیل اطلاعات به برنامه‌ریزی صحیح و علمی بپردازند.


د ) از بسته‌های آماری رایانه‌ای به منظور توصیف داده‌ها و انجام استنباط آماری استفاده نمایند.

 

فرصت های شغلی

آمارگران در بخشهاي تجاري، کشاورزي و بهداشتي مشغول به کار مي شوند. اکثر مشاغل باقي مانده به صنايع خصوصي بالاخص به

سرويس هاي آزمايشي و تحقيقاتي، مديريتي و روابط عمومي مربوط مي شود. گروهي ديگر به آموزش آمار مشغول مي شوند.