.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

.

برنامه واحدهای درسی نیمسال اول رشته کارهای عمومی ساختمان

 

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

1

زبان پیش

2

جبرانی

2

فیزیک پیش

2

جبرانی

3

ریاضی پیش

2

جبرانی

4

فارسی

3

عمومی

5

تربیت بدنی

1

عمومی

6

استاتیک

2

تخصصی

7

زمین شناسی کاربردی

2

تخصصی

8

تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور

3

تخصصی

9

مبانی نظری معماری و پروژه

2

تخصصی

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

جمع

19