.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

برنامه واحدهای درسی نیمسال اول رشته کاردانی آمار

ردیف

نیمسال  اول

تعداد واحد

نوع واحد

1

معارف اسلامی

2

عمومی

2

زبان خارجه

2

عمومی

3

آمار و احتمال

4

پایه

4

مبانی جامعه شناسی

3

پایه

5

اخلاق و تربیت اسلامی

2

عمومی

6

ریاضی عمومی1

4

پایه

7

ادبیات فارسی

3

عمومی

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

جمع

20