.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

رشته های دایر موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اندیشه سازان علوم پایه مازندران

کاردانی

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

شیمی آزمایشگاهی

نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار

میکروبیولوژی

تکنولوژی صنایع غذایی

صنایع شیمیایی

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

زیست شناسی - سلولی و مولکولی

آمار

نقشه کشی عمومی -طراحی صنعتی

آمار

زیست فناوری

 

معماری

 

مهندسی شیمی

عمران

شیمی کاربردی

کامپیوتر نرم افزار

 شیمی محض

اجرای ساختمان بتنی