.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

بسمه تعالی                                                                                                                                                                

جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                              

وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                                                                                                                                               

         تقویم آموزشی مصوب نیم سال دوم سال تحصیلی    1401-1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فعالیت

محدوده زمانی

انتخاب واحد  برای کلیه ورودی ها

1400/11/16لغایت 1400/11/20

شروع کلاس ها

1400/11/23

حذف و اضافه

1400/12/02لغایت 1400/12/04

حذف اضطراری

1401/03/21لغایت 1401/03/21

شروع دریافت کارت ورود به  جلسه امتحانات پایان  ترم

1401/03/21

پایان کلاس ها

1401/03/26

امتحانات پایان نیم سال       14002

 1401/03/28  لغایت  1401/04/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات بسیار مهم :

1- دانشجوي گرامی، انتخاب واحد بصورت اینترنتی بوده و شیوه نامه انجام آن در سایت دانشگاه قرار دارد. این شیوه نامه را با دقت مطالعه نمایید.

توجه داشته باشید که انتخاب واحد صحیح و مناسب مستلزم داشتن اطلاعات دیگري نظیر موارد ذیل می باشد:

1) جدول کامل دروس مقطع و رشته مربوطه، مشتمل بر شماره و عنوان درس، تعداد واحد، پیشنیار و همنیاز و غیره 2) ترم بندي دروس 3) جدول عناوین وکد

گروه دروس ارائه شده براي این نیمسال 4) کارنامه دروس گذرانده دانشجو 5) دروس باقیمانده دانشجو و ....

این اطلاعات در پرتال دانشجو یا سایت موجود است و یا بموقع در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت. دانشجویان موظفند با رعایت این موارد و سایر ضوابط ذیربط

و با توجه به شرایط خاص خود واحدهاي منـاسب را از قبل تعیین و به ترتیب اولویت در لیستی نوشته و درموعـد مقرر در پرتال دانشجویی وارد نمایند.

2 - رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس مطابق جـداول مصوب و اعلام شده الـــزامی است و مسئولیت آن منحصراً به عهده دانشجو میباشد. دروســی که پیشنیاز یا

همنیاز آنها رعایت نشوند توسط امور آموزشی دانشگاه حذف می گردد و مشـکلات حاصله و تبـعات آن تماماً متوجه دانشجو بوده و شهریه دروس حذف شده پس

از حذف و اضافه نیز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

3- رعایــت کلیه موارد مندرج درتقویم آموزشی الزامی است. کلاسهاي نیمسال 14002 مطابق تقویم آموزشی بموقع تشکیل میگردد و با غیبت غیرموجه دانشجویان

خصوصاً در شروع نیمسال مطابق آئین نامه آموزشی مربوطه برخورد خواهد شد. از دانـشجویان گرامی وفهیم انتظار میرود با رعایت ضوابط و تلاش مستمر، نقشی

ارزنده در ارتقاء کیفیت علمی و آموزشی دانشگاه و پیشرفت خود ایفاء نمایند.

 

 

توفیق دانشجویان عزیز را از خداوند متعال مسئلت می نمائیم .

موسسه آموزش عالی غیردولتی  اندیشه سازان  علوم پایه مازندران