.
سه شنبه 14 تير 1401.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه سرکارخانم روخ فروز، شماره تماس : 01134746689داخلی 111