.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

فرودگاه دشت ناز ساری

آدرس سایت فرودگاه: www.sariairport.ir