.
پنجشنبه 3 مهر 1399.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

ایستگاه راه آهن شهرستان ساری : شماره های تماس : 3332506163 - 011 

ایستگاه راه آهن شهرستان نکا : شماره تماس : 34724252 - 011