.
جمعه 29 شهريور 1398.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 سد شهید رجایی- ساری

 

نور