.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

اعضای محترم هیأت موسس

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حق شناس

مدرک: دکتری تخصصی ویروس شناسی از انگلستان

مرتبه علمی: دانشیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

نام و نام خانوادگی: احمد علی عنایتی

مدرک: دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی از انگلستان

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

نام و نام خانوادگی: محمدتقی هدایتی

مدرک: دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

نام و نام خانوادگی: سیدمجتبی هاشمی رکاوندی

مدرک: دکتری فلسفه ومعارف اسلامی

مرتبه علمی: دکتری حوزوی

فعالیتهای دانشگاهی: بازنشته آموزش و پرورش استان مازندران و سرپرست پیشین موسسه اندیشه ساران

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدباقر هاشمی سوته

مدرک: دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی از انگلستان

مرتبه علمی: دانشیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

نام و نام خانوادگی: محمد علی محسنی بندپی

مدرک: دکتری تخصصی  فیزیوتراپی از انگلستان

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

 

نام و نام خانوادگی: قربانعلی دماوندی

مدرک: کارشناسی ارشد بیهوشی

مرتبه علمی: مربی

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی بازنشسته  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  و سرپرست پیشین موسسه اندیشه سازان