.
جمعه 12 خرداد 1402.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

 

 

نام و نام خانوادگی:تورج مجیبی

مدرک: دکتری تخصصی مدیریت دولتی

مرتبه علمی:دانشیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیرروزکوه