.
يكشنبه 30 تير 1398.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی
مشهد مقدس
اطلاعات،شرایط ، تاریخ اعزام ها،ثبت نام و دیگر اطلاعات در سایت 

http://ezdevaj.org