.
يكشنبه 30 تير 1398.

امام خامنه ای:امروز درس خواندن،‌علم آموزی، پژوهش و جديت در كار اصلی دانشجويی، جهاد است.

.


←امور پژوهشی موسسه برگزار می کند :

برگزاری کارگاه روش تحقیق و روش ارائه مقاله